Zespół medyczny
w Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

Wszyscy Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Świętej Rodziny mają zapewniony dostęp do korzystania ze Świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jak też opieki specjalistycznej. Wizyty lekarza POZ odbywają się na terenie Domu raz w tygodniu. Personel medyczny jest w stałym kontakcie telefonicznym z lekarzem. Dodatkowo Mieszkańcy mają możliwość umówienia wizyty u lekarza psychiatry na terenie Domu.

Zapewniamy pomoc w organizowaniu wizyt w przychodni, korzystania z badań i konsultacji specjalistycznych. Organizujemy transport i asystę opiekuna. Realizujemy recepty wypisane przez lekarzy ponosząc koszty odpłatności do wysokości limitu ceny leku.

Pielęgniarki świadczą całodobową opiekę, realizując zalecenia lekarskie:

  • podawanie leków (doustnych, domięśniowych, wziewnych, maści, kropli),
  • wykonywanie opatrunków, w tym specjalistycznych,
  • pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
  • zakładanie wkłuć i podawanie płynów dożylnych,
  • zakładanie i wymiana cewników Foleya,
  • nadzór i karmienie mieszkańców specjalną dietą przez sondę oraz przez PEGA,
  • w razie potrzeby stosują tlenoterapię.