Patron
Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

Historia naszego Domu sięga XIX w., kiedy to na zaproszenie katolickiego proboszcza Szczecina, ks. Karla Vogta, w 1867 r. przybyły do naszego miasta siostry Boromeuszki. Powołały w tym miejscu Fundację św. Karola Boromeusza. W swej pracy zajmowały się posługą chorym i potrzebującym, prowadząc szpital i sierociniec. W czasie wojny posługiwał tutaj austriacki kapłan, wygnany przez Niemców ze swej ojczyzny, ks. Karl Lampert, który poniósł śmierć męczeńską. Jest pierwszym błogosławionym naszego miasta. Na terenie obiektu, oprócz szpitala i sierocińca, znajdował się kościół. W czasie nalotów alianckich uległ tak poważnym zniszczeniom, że siostry musiały go opuścić razem z podopiecznymi. Obecny układ budynków jest zgodny z tym, co znajdowało się tu przed wojna, jedynie brakuje kościoła. Z tamtego okresu zachowało się prezbiterium, obecnie służące jako kaplica dla Mieszkańców naszego Domu.

Fot 1. Wnętrze Kościoła Świętej Rodziny przy al. Wyzwolenia 52 w Szczecinie

Naszemu Domowi patronuje św. Rodzina, która jest wzorem wszystkich rodzin, ukazuje właściwe relacje miedzy domownikami. Od św. Rodziny uczymy się wzajemnej miłości, troski od drugiego, często słabszego członka rodziny. To wszystko wpisuje się w nasza działalność. Staramy się otaczać naszych Mieszkańców serdecznością, troszcząc się o Ich dobre samopoczucie.