Terapia zajęciowa
w Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

Celem terapii prowadzonej w naszym Domu jest aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne mieszkańca. Zajęcia terapeutyczne mają podtrzymać aktywność mieszkańców, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę, a przede wszystkim zwiększać ich samodzielność.

W naszym Domu terapeuci zajęciowi organizują Mieszkańcom czas wolny, imprezy, spotkania okolicznościowe, urodziny, oraz wycieczki. W miesiącach letnich organizowane są również cykliczne spotkania integracyjne plenerowe na patio naszego Domu. Szczególnie celebrujemy święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Raz w miesiącu organizujemy grupowe spotkania urodzinowe na życzenie Mieszkańców. Organizujemy spotkania urodzinowe na życzenie Mieszkańca oraz grupowo, raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach i dopasowane do możliwości i zainteresowań Mieszkańców. Zajęcia indywidualne, zgodnie z nazewnictwem, skupione są na indywidualnych potrzebach oraz zainteresowaniach Mieszkańca, dają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych osobom nieuczestniczącym w zajęciach grupowych. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

Proponujemy Mieszkańcom szeroki wachlarz zróżnicowanych zajęć grupowych:

 • zajęcia plastyczne,
 • techniczne, robótki ręczne,
 • biblioterapia,
 • ludoterapia,
 • kulinoterapia,
 • muzykoterapia,
 • ergoterapia,
 • zajęcia ruchowe,
 • filmoterapia,
 • spacer,
 • trening budżetowy.

Mieszkańcy, którzy lubią czytać, mogą skorzystać z punktu bibliotecznego znajdującego się na terenie naszego Domu. Terapeuci dostarczają również książki do pokojów Mieszkańców. Raz w tygodniu terapeuci pomagają w realizacji drobnych zakupy, wcześniej zgłoszonych przez podopiecznych.