Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Świętej Rodziny
al. Wyzwolenia 52
71-506 Szczecin

Sekretariat

661 131 011
91 454 00 52
biuro@dps-szczecin.pl

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Agata Miłek
a.milek@dps-szczecin.pl

Zastępca Dyrektora
Iwona Foint
667 502 960
i.foint@dps-szczecin.pl

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego
Agata Kobek
722 362 255
a.kobek@dps-szczecin.pl

Koordynator Sekcji Opiekuńczej
Sylwia Rybak
601 290 404
s.rybak@dps-szczecin.pl

Koordynator ds. Medycznych
Monika Kruk
722 225 255
smonika@dps-szczecin.pl

Pracownicy socjalni
722 225 006

Sylwester Misiewicz – pracownik socjalny
smisiewicz@dps-swietej-rodziny.pl

Gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej – telefon całodobowy
722 225 256