Psycholog
w Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

W ramach wsparcia psychologicznego mieszkańcy domu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych:

  • treningu umiejętności społecznych,
  • treningach funkcji poznawczych,
  • grupie wsparcia.

Dzięki treningowi umiejętności społecznych mieszkańcy zdobywają umiejętności: wykorzystywania prawidłowych wzorców komunikacji, aktywnego słuchania, współpracy w grupie, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów, reagowania na krytykę oraz asertywności.

Trening pamięci pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych: percepcyjnych, językowych, uwagi oraz funkcji wykonawczych.

Na spotkaniach grupy wsparcia mieszkańcy mają możliwość pod okiem psychologa dzielić się swoimi doświadczeniami, tworzyć wspólnotę, pracować nad adaptacją do zmian, jakie zaszły w ich życiu z powodu choroby i zmiany sytuacji życiowej. Podczas zajęć grupowych wprowadzana jest psychoedukacja.

Każdy z mieszkańców ma również możliwość odbywania indywidualnych konsultacji z psychologiem mających charakter incydentalny lub cykliczny.