Placówka

,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.’’
Jan Paweł II

Dom Pomocy Społecznej Świętej Rodziny w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie o zasięgu ponadgminnym przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej Świętej Rodziny posiada zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji nr S-1.9423.3.2018.JJ z dnia 3 kwietnia 2018r., numer 35 w rejestrze domów pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego.

Dom Pomocy Społecznej Świętej Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych rozpoczął swoją działalność dnia 3 kwietnia 2018 r. W naszym Domu kierujemy się podstawowymi wartościami takimi jak: godność, szacunek, niezależność, intymność i poczucie bezpieczeństwa. Dom powstał z myślą o stworzeniu komfortowych i bezpiecznych warunków życia osobom potrzebującym. Naszą misją jest stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców, zapewnienie podopiecznym poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie personelu w pracy i opiece nad osobami niepełnosprawnymi, umożliwiły stworzenie miejsca przyjaznego naszym mieszkańcom.

Nasz Dom usytuowany jest na I i II piętrze w budynku wielokondygnacyjnym, wyposażonym w dwie windy. Zarówno budynek jak i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego przemieszczania się po terenie placówki oraz wyjścia i wejścia do obiektu.

Na terenie Domu znajdują się pokoje mieszkalne jedno, dwu, trzy i cztero – osobowe. Przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto mieszkańcy, zgodnie ze swoimi życzeniami i zainteresowaniami, mogą korzystać z sal terapeutycznych, kaplicy, sali telewizyjnej, patio wypoczynkowo-rekreacyjnego.

Mieszkańcy naszego Domu mają zapewnioną wykwalifikowaną opiekę. Całodobową pomoc zapewniają im opiekunowie i pokojowe, a o ich zdrowie dbają lekarz i pielęgniarki. Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanych terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pracowników socjalnych, dietetyka oraz kapelana. Na co dzień Mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach terapii zajęciowej i fizjoterapii. Proponujemy im szeroki wachlarz aktywności, wypełniający czas wolny, obejmujący zarówno zajęcia grupowe jaki indywidualne. Dzięki proponowanym aktywnościom seniorzy mogą dłużej cieszyć się sprawnością i rozwijać swoje pasje. Wszechstronna opieka wpływa na zapewnienie Mieszkańcom komfortowych warunków życia w domowej atmosferze.