Praca socjalna
w Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

Każdy z mieszkańców naszego Domu może korzystać ze wsparcia w formie pracy socjalnej świadczonej przez Zespół pracowników socjalnych. Praca socjalna ma na celu wesprzeć mieszkańca w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami i problemami oraz zabezpieczaniem potrzeb socjalno-bytowych.

Do działań z zakresu pracy socjalnej należy m.in.:

  • pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych oraz dostępie do świadczeń pomocy społecznej;
  • pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także innych dokumentów uprawniających do świadczeń;
  • pomoc w innych sprawach urzędowych takich jak np. uzyskanie dokumentu tożsamości;
  • pomoc w bieżących sprawach mieszkańców, związanych z funkcjonowaniem mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, jak i poza nim;
  • poradnictwo socjalne i psychospołeczne;
  • zapewnienie kontaktu z rodziną i inne.