Sekcja Opiekuńcza
w Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

Rola opiekuna w domu pomocy społecznej polega na zapewnianiu kompleksowej opieki oraz aktywizacji w różnych obszarach życia mieszkańców.

Każda osoba przebywająca w naszym Domu jest traktowana indywidualnie, z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb i poziomu niepełnosprawności. Nasi opiekunowie wykonują zadania polegające na aktywizacji i rozwoju mieszkańców. Mieszkańcy przebywający w naszym Domu mają zapewnioną pomoc w codziennych czynnościach, które sprawiają im trudność tj:

 • samoobsługa,
 • higiena osobista,
 • dbanie o zdrowie,
 • pomoc w organizacji czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań mieszkańców,
 • opracowywanie indywidualnego planu wsparcia,
 • motywowanie do działań aktywnych oraz budowaniu relacji społecznych z innymi współmieszkańcami,
 • określanie stanu biopsychospołecznego mieszkańca,
 • opracowywanie indywidualnego planu wsparcia.

Indywidualny plan wsparcia pełni bardzo ważną funkcję w pracy z mieszkańcem:

 • jest źródłem wiedzy o mieszkańcu (jego możliwościach, schorzeniach, oczekiwaniach, potrzebach, deficytach, itp.),
 • wskazuje na obszary, w których mieszkaniec wymaga wsparcia,
 • pozwala na określenie celów pracy długoterminowej i krótkoterminowej,
 • pozwala określać konkretne zadania do wykonania oraz systematyzować je względem ważności,
 • daje możliwość okresowej oceny skuteczności podejmowanych działań (co pozwala reagować na zmianę).

Nasi opiekunowie są specjalistami w swojej dziedzinie i posiadają określone kompetencje personalne i społeczne. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu mieszkańców.

Jesteśmy grupą specjalistów, którzy pracują na rzecz zapewnienia każdemu mieszkańcowi najlepszej możliwej opieki i wsparcia.