Odwiedziny mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

Istnieje możliwość odwiedzin Mieszkańców każdego dnia od 9:30 do 19:00.