Posługa duchowa
w Domu Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny w Szczecinie

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Świętej Rodziny mają możliwość zaspokajania swoich potrzeb religijnych. Na terenie Domu, na I piętrze, znajduje się dostępna całą dobę kaplica, w której na stałe znajduję się Najświętszy Sakrament.

Osoby wyznania rzymsko-katolickiego mają zapewnioną możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy świętej, rozmowy i towarzyszenia duchowego, korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, czy też przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. W kaplicy Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II prowadzone są również nabożeństwa okresowe (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale w Wielkim Poście, Litania Loretańska w maju, litania do Serca Pana Jezusa w maju, litania do Krwi Chrystusa w lipcu, modlitwa wypominkowa za zmarłych z rodzin i Mieszkańców Domu). W Boże Ciało, na terenie Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II, organizowana jest uroczysta procesja z udziałem mieszkańców, ich rodzin i personelu.

Opieka duchowa w tym miejscu jest bardzo ważnym elementem przeżywania codzienności. Nawiązuje do duchowych początków miejsca, w którym powstał Dom Pomocy Społecznej – czyli fundacji Sióstr Boromeuszek, które w tym miejscu prowadziły swoją działalność. Jesteśmy także duchowymi spadkobiercami posługi błogosławionego Karola Lamperta – niegdyś kapelana tego szpitala, który swoją posługą, modlitwą i życiem uświęcał to miejsce, które dziś dla wielu osób staje się nowym domem i miejscem duchowego wzrostu w wierze.