Logo Instytut Medyczny im. Jana Pawła II

Instytut Medyczny
im. Jana Pawła II

Nawiązując do chlubnych tradycji dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, inspiruje, patronuje, koordynuje, prowadzi różnorodne przedsięwzięcia leczniczo-opiekuńcze…

Więcej

Nasze placówki

Dom Pomocy Społecznej
w Kolsku

Dom Pomocy Społecznej
Świętej Rodziny

Dom Pomocy Społecznej
im. doktora Edmunda Wojtyły

Szpital Rehabilitacyjny
im. św. Karola Boromeusza

O nas

Instytut Medyczny im. Jana Pawła II

24 marca 2010 r., w Wigilię Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, Dnia Świętości Życia Arcybiskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko- Kamieński erygował Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, jako nową jednostkę organizacyjną Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Powołanie Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II jest odpowiedzią Kościoła Szczecińsko–Kamieńskiego na apel św. Jana Pawła II w zakresie wyobraźni miłosierdzia, jak również na rozległe potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej mieszkańców Pomorza.
Instytut Medyczny im. Jana Pawła II otrzymał osobowość prawną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 r. Terenem działalności Instytutu jest Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska.

Cele i zadania Instytutu Medycznego określone zostały w §4 i §5 statutu:

„§4. Instytut zgodnie ze społeczną nauką Kościoła inspiruje, patronuje, koordynuje i podejmuje prowadzenie wielorakich przedsięwzięć leczniczo – opiekuńczych.
§5. Instytut, nawiązując do chlubnych tradycji dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • inspirowanie działalności naukowej związanej z promowaniem życia i zdrowia,
  • tworzenie oraz prowadzenie szpitali, sanatoriów, domów pomocy społecznej i innych zakładów leczniczych, opiekuńczych oraz aptek,
  • prowadzenie szeroko rozumianej działalności leczniczo – opiekuńczej (promocja, profilaktyka, terapia, rehabilitacja),
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • kształcenie i doskonalenie kadr dla realizacji celów statutowych,
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele.”[1]

Historia Dzieła Sióstr Boromeuszek w Szczecinie

Początki Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza sięgają czasów wojny 30-letniej (1618-1648) i działalności Josepha Chauvenel’a, który założył w Nancy (Francja) bezpłatną przychodnię i aptekę, skupiając wokół siebie dziewczęta pomagające ludziom chorym, samotnym, biednym. [1]
Droga Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza do Szczecina wiodła z Nancy przez Pragę (28 września 1837r) i Nysę (30 października 1848r).